sezar heykeli anadolu

(Sezar) Caesar Anadolu’da

sezar heykeli anadolu

Caesar, Helespontos (Hellespontos) üzerinden Anadolu’ya geldi. Caesar ailesi köklerini Troyalı Aeneas’a bağlıyordu. Caesar, bu nedenle Troya’yı ziyaret etti. İllion kentinin sınırlarını genişletip, kente bağımsızlık verdi ve vergi muafiyeti tanıdı. Bergama’ya geçti, bu kente de bazı özel haklar tanıdı.

Caesar, sonra, Efes’e geldi. Burada, onu, eyalet temsilcileri karşıladılar. Eyalet temsilcileri ile yaptığı toplantıda, önemli kararlar aldı. Kendisine karşı, Pompeius’un yanında savaşan tüm Romalıları, İonyalıları, Aiolialıları ve diğer kentleri affetti. Caesar, Asya eyaletinin Roma’ya verdiği verginin fazla olduğunu anlamıştı, bu vergiyi üçte bir oranında azalttı. Ama yaptığı en önemli reform, vergi mültezimleri (publicani) sistemini yürürlükten kaldırması oldu. Bundan böyle halkın verdiği vergiler, doğrudan doğruya kestöre (quaestor: en yüksek mali devlet memuru, pretör 1ci yardımcısı) verilecekti. Artık, vergiler doğrudan devletin elinde toplanıyordu. Halk, vergi mültezimlerinin elinden kurtarılmıştı. Ama daha önce de söylediğimiz gibi, vergi mültezimleri, tefeciler ve bazı Roma aileleri (senatörleri), menfaat çeteleri oluşturmuşlardı. Caesar’ın, vergi mültezimlerini ortadan kaldırmakla, pek çok etkin Romalının ayağına basmıştı. Sonuçları ileride alınacaktı. Continue reading (Sezar) Caesar Anadolu’da

iskenderiye feneri

İskenderiye Feneri

iskenderiye feneri

İskenderiye Feneri Gravürü

M.Ö. 274 yılı cıvarında Mısır tahtında Ptolemaios II vardı. Bu firavun, tahtını kuvvetlendirmek için, bütün kardeşlerini öldürttüğünden, bir ironi olarak, “ Philadelphos “ (kardeşlerini seven) diye anılır. Bu firavun zamanında İskenderiye her bakımdan olağan üstü gelişmişti. Ptolemaios II, Eski Ahid’i, İskenderiye’ye yerleşip İbraniceyi unutan Yahudiler için Yunancaya çevirtti. Bu çeviriye “ Septant “ dendi. Daha önce gördüğümüz ve
Continue reading İskenderiye Feneri

mezepotamyada matematik

Tarihte Matematik

mezepotamyada matematik

M.Ö. 580 ile 504 yılları arasında, Güney İtalya’da, Kroton kentinde büyük usta Pythagoras (Pitagor) yaşadı. Gizli bir din okulu kurmuştu ve evrenin, bir sayı uyumu olduğunu öğretiyordu. Öğrencilerine ahlak, siyaset ve din öğretiyordu. Bu bilimlerin tümüne “ mathematalar “ adını veriyordu. Kullandığımız matematik sözü buradan türemiştir.
Pisagor’un Mısır ve Babil rahiplerinden aldığı eğitim 34 yıl sürmüştü. Pisagor yeniden İtalya’ya döndüğünde elinde Orfeik öğretilerin yeniden canlanmasına yardımcı olacak bir mistik öğreti vardı. Mısır’da Osiris dinine bağlı eğitim almıştı. Daha sonra Mısır’ın Babil tarafından işgali ile gittiği Babil’de aldığı eğitimle matematiğin kutsallığına inandı. İşte Pisagor düşüncesindeki sayıların önemi buradan gelir. Eski Mısır’da ve Babil’de ayinler müzikle gerçekleştiriyor ve müzik formatı matematiksel işlemlerle doküman ediliyordu. Böylece müzik Pisagor felsefesinde önemli bir yer edindi.
Her şey belli bir sayıdır diyordu. Akıl belirli bir sayıdır, ruh, adalet, her şey belirli bir sayıdır, evren de sayıların uyumudur diyordu. Continue reading Tarihte Matematik

aztek sehri gravürü

Azteklerin Başkenti

Meksika’nın kuzeyindeki anavatanlarını 1000 yılında terkeden Aztekler, 1300’e doğru şimdiki Meksikaya yerleşti.

aztek sehri gravürü

Tarih ünlü İspanyol istilacısı Cortes’in, 1519’da, Tenochtitlan kapılarına vardığı zaman, nasıl bir tepki gösterdiğini yazmıyor. Kuşkusuz, hiç beklemediği bir uygarlıkla, o göz kamaştırıcı Aztek uygarlığıyla karşılaşmaktan son derece etkilenmiştir. Burası, Azteklerin Başkentiydi.

Aztekler, Meksika’nın Kuzeyinde bulunan anavatanları Aztlan’ı 1000 yılından az sonra terk ettiler ve 1300’e doğru, şimdiki Meksika topraklarına yerleştiler. Ancan burada ki yerli toplulukların baskısıyla, büyük Göller’in kuzeyinde, Chepıltepech’e sığındılar ve orada, kazık temeller üzerine evler yaptılar. Bu evler, karaya setlerle bağlıydı.

1370’e doğru tamamlanan Tenochtitlan, göl üzerine kurulmuş kentlerin seçkin bir örneğiydi. Ortasından bir su yolu geçiyor; yükseltilmiş ve tahkim edilmiş üç dolma yol, onu karaya bağlıyordu.
Sokakların çoğu bir saldırı karşısında çekilen, geniş ahşap köprülerle kesiliyordu. Bunlar üzerinde (10) on atlı yan yana gidebilirdi. Continue reading Azteklerin Başkenti

buyuk patlamayan baloncuk

Patlamayan Baloncuk Nasıl Yapılır?

 

buyuk patlamayan baloncuk

Patlamayan baloncuk, Patlamayan baloncuk yapımı, Patlamayan baloncuk nasıl yapılır, Patlamayan baloncuk formülü.

Çocukluğunda deterjandan baloncuklar görmeyenlerimiz yoktur ve baloncuk yapan oyunlarımızda olmuştur. O zamanlar baloncukların neden havada kaldığını bilmezdik ancak çok hoşumuza gider baloncukları elimizle yakalamaya  çalışır yere yakın olanlarında üstüne basmaya çalışırdık…

Çocukluğumuzda büyüklerimiz bize halkalı baloncuk yapan oyuncaklardan almıştır. İlk hevesle baloncuğun suyunu çarçabuk bitirmişiz , anne babamızın deterjandan yaptığı pek dayanıklı baloncuklar yapmayan, çarçabuk patlayan deterjanlı sıvıya boyun bükmüşüzdür. Continue reading Patlamayan Baloncuk Nasıl Yapılır?